ข่าวประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรบุคคล

วันที่
26 พ.ค. 2023 ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาพัสดุ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566
23 พ.ค. 2023 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
22 พ.ค. 2023 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
16 พ.ค. 2023 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ไดรับการคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
16 พ.ค. 2023 ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ สาธารณสุขอำเภอ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2566
15 พ.ค. 2023 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
11 พ.ค. 2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
28 เม.ย. 2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
24 เม.ย. 2023 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
21 เม.ย. 2023 ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

หน้า