เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ที่ผ่านมา

ประชุม
AttachmentSize
PDF icon คำชี้แจง.pdf35.17 KB
ประชุมต่อสัญญาจ้าง
AttachmentSize
PDF icon เอกสาร4.pdf20.07 KB
PDF icon เอกสาร3.pdf19.97 KB
ประชุมจัดเตรียมให้ความรู้
AttachmentSize
PDF icon เอกสาร1.pdf19.87 KB
PDF icon เอกสาร2.pdf19.96 KB
PDF icon เอกสาร3.pdf19.97 KB
Package icon เอกสารแนบ.zip21.34 KB
ทอสอบเอกสารประกอบประชุม1
AttachmentSize
PDF icon เอกสาร1.pdf19.87 KB