ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย / โอน

Post date: อ, 2024-05-28 11:44

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุจังหวัดอ่างทอง

Post date: พฤ, 2024-05-02 15:16

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

Post date: จ, 2024-04-29 11:52

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอน

Post date: พ, 2024-04-03 16:49

หน้า