ข่าวประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรบุคคล

วันที่
28 พ.ค. 2024 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย / โอน
28 พ.ค. 2024 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
27 พ.ค. 2024 ประกาศรายชื่อรับย้าย/โอน-นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
17 พ.ค. 2024 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
09 พ.ค. 2024 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
02 พ.ค. 2024 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุจังหวัดอ่างทอง
29 เม.ย. 2024 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
23 เม.ย. 2024 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
22 เม.ย. 2024 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
03 เม.ย. 2024 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอน

หน้า