สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 01 ส.ค. 2561
ผู้ประกาศ:

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการค้นหา ติดตามข่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด โดยกลไลคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2561  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอป่าโมก มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 245 คน ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.

สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 14 มิ.ย. 2561
ผู้ประกาศ:

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ร่วมกับ รพ.สต.สายทอง และรพ.สต.บ้านพายทอง อบรมแกนนำวัยรุ่นเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ อบต.สายทอง

สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 13 มิ.ย. 2561
ผู้ประกาศ:

หน้า