ติดต่อเรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก

เลขที่ 81/ข ม.6 ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130

โทร.035-661184  Fax.035-661740

email:Pamokhealth1@gmail.com

 

กด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก - Google Maps แผนที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก - Google Maps