วันที่ 14 ธันวาคม 2567 เวลา 14.30 น. นายกิตติภัทร์ ศรีเตโชภาส สาธารณสุขอำเภอป่าโมก จัดประชุม อสม.และพี่เลี้ยง เตรียมการนำเสนอเพื่อร่วมประกวด อสม.ดีเด่น ประจำปี 2567 ต่อไป

พฤ, 2023-12-14 16:11 -- admin
Date time: 
พฤหัสบดี, ธันวาคม 14, 2023 - 16:15

วันที่ 14 ธันวาคม 2567 เวลา 14.30 น. นายกิตติภัทร์  ศรีเตโชภาส สาธารณสุขอำเภอป่าโมก จัดประชุม อสม.และพี่เลี้ยง เตรียมการนำเสนอเพื่อร่วมประกวด อสม.ดีเด่น ประจำปี 2567 ต่อไป