วัน เดือน ปี หัวข้อ ไฟล์
25 ธ.ค. 2561 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 PDF icon โครงการที่ 2.pdf
25 ธ.ค. 2561 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 PDF icon โครงการที่ 1.pdf
21 ธ.ค. 2561 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอป่าโมก PDF icon EB 5 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอป่าโมก.pdf
20 ธ.ค. 2561 สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดิอน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 PDF icon สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดิอน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561.pdf
30 พ.ย. 2561 ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 PDF icon EB 10 ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณปี 2562.pdf
20 พ.ย. 2561 ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 PDF icon ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf
20 พ.ย. 2561 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 PDF icon รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี61.pdf
16 พ.ย. 2561 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 PDF icon ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาธารณสุข .pdf
13 มิ.ย. 2561 อาการข้างเคียงของ ยาคุมฉุกเฉิน | การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรอบเดือน
13 มิ.ย. 2561 รวมเรื่องเพศศึกษาน่ารู้ ฉบับเข้าใจง่าย การคุมกำเนิดแบบไหน ดีที่สุด?

หน้า