สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 08 พ.ย. 2566
ผู้ประกาศ:

WRB Fighting stroke | Facebook สามารเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและชมภาพบรรยาการของภาพรวมกิจกรรมของทุกจังหวัดได้ใน link นี้ WRB Fighting stroke | Facebook

สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 03 พ.ย. 2566
ผู้ประกาศ:

นที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแสวงหาได้มาเป็นพี่เลี้ยงอำเภอ TO BE NUMBER ONE เพื่อสร้างเครือข่ายที่หอประชุมอำเภอป่าโมก มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานมอบนโยบาย มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก  นักเรียนและครูจากโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) และ

สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 30 มิ.ย. 2566
ผู้ประกาศ:

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก จัดทำโครงการจัดทำมาตรการชุมชนด้านการป้องกันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ในระดับพื้นที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์วัดปราสาท

หน้า

วัน เดือน ปี หัวข้อ ไฟล์
29 ต.ค. 2562 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 PDF icon แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
07 ส.ค. 2562 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก ที่ 22 /2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส PDF icon EB 19.pdf
16 พ.ค. 2562 ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศกรอบแนวทางป้องกันการรับสินบน PDF icon ประกาศกรอบแนวทางป้องกันการรับสินบน.pdf
03 พ.ค. 2562 ขออนุญาตเผยแพร่การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต PDF icon EB 23การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf
03 พ.ค. 2562 ขออนุญาตเผยแพร่ผลจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน PDF icon ผลจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
02 เม.ย. 2562 รายงานสถานการณ์โรค ไข้เลือดออก ไฟล์ Ds26.docx
01 เม.ย. 2562 สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2562 PDF icon EB 4 สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2562.pdf
25 ธ.ค. 2561 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติราชการ 2561 PDF icon EB 11ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติราชการ 2561.pdf
25 ธ.ค. 2561 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ PDF icon EB ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ.pdf
25 ธ.ค. 2561 ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต PDF icon EB 15 ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต .pdf

หน้า