ข่าวประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรบุคคล

วันที่
12 เม.ย. 2023 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
12 เม.ย. 2023 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฎิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
31 มี.ค. 2023 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
22 มี.ค. 2023 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
21 มี.ค. 2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
20 มี.ค. 2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
16 มี.ค. 2023 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร
08 มี.ค. 2023 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังกวัดอ่างทอง
07 มี.ค. 2023 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร และนักวิชาการพัสดุ
02 มี.ค. 2023 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งที่เภสัชกร

หน้า