ทพญ.นันทจิตร จึงสมาน

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน)

 

 

สถานที่:
ณ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
วันที่ลงประกาศ: 23 Jul 2567
ผู้ประกาศ:
เอกสารประกอบ
สถานที่:
โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
วันที่ลงประกาศ: 19 Jul 2567
ผู้ประกาศ:
เอกสารประกอบ
สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 27 Jun 2567
ผู้ประกาศ:
เอกสารประกอบ
 1. PDF icon 0 สไลด์นำเสนอ 170667.pdf
 2. PDF icon 0.วาระการประชุม SP เขต 280567 นำเสนอ 5 ท่าน.pdf
 3. PDF icon 1.1 เอกสารแนบ 2 รายชื่อคณะกรรมการ Service Plan เขต 4.pdf
 4. PDF icon 1.1 อนุมัติ โครงการ ราชทัณฑ์ + โครงการ ฟันเทีย.pdf
 5. PDF icon 1.2 ไฟล์นำเสนอการจัดสรรแพทย์ประจำบ้าน.pdf
 6. PDF icon 1.2 ความต้องการResident เขต4 ปี68.pdf
 7. PDF icon 1.2 ตาราง ยอด E claim +ติด Cimplant 10 มิย. 67.pdf
 8. PDF icon 1.2 สรุปความต้องการ Resident เขต 4แยกสาขา ปี68 ทพ.ดนุ.pdf
 9. PDF icon 2. รายงานการประชุมOHSPเขต4ครั้งที่2_2567.pdf
 10. PDF icon 3.1 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่อง.pdf
 11. PDF icon 3.1 นำเสนอข้อมูลจัดทำแผนพัฒนา SP สาขาสุขภาพช่.pdf
 12. PDF icon 3.4 การจัดหาวัสดุทันตกรรมร่วมเขต 4.pdf
 13. PDF icon 4 เกียรติบัตรนำเสนอผลงานวิชาการ 3_67.pdf
 14. PDF icon 4.1 นำเเสนอ_อภิมณฑ์_การรักษาคลองรากฟันในฟัน.pdf
 15. PDF icon 4.2 นำเสนอ_วิเชษฐ์_การดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป.pdf
 16. PDF icon 4.4 นำเสนอผลงานวิชาการ ศุภิสรา รพ.ลำลูกกา.pdf
 17. PDF icon 4.5 Case present Regenerative Endodontics DrSopida 17June2024.pdf
 18. File 5.1 สำรวจแผนพัฒนาบุคคลากร ทันตฯ เขต 4.xlsx
 19. File 5.3 สรุปผลประเมิน NPCU เขต 4 update 18 เม.ย.67.xlsx

Pages

                             devillaughblush ทันตแพทย์เฉพาะทางแต่ละหน่วยงานenlightenedenlightenedenlightened

โรงพยาบาล

ทันตแพทย์เฉพาะทาง

จำนวน

อ่างทอง

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมทั่วไป

ศัลยศาสตร์ช่องปาก

ทันตกรรมบูรณะ

1

1

1

1

ไชโย

ศัลยศาสตร์ช่องปาก

1

ป่าโมก

ทันตกรรมทั่วไป

1

โพธิ์ทอง

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมบูรณะ

ศัลยศาสตร์ช่องปาก

1

1

1

แสวงหา

ทันตกรรมทั่วไป

1

วิเศษชัยชาญ

ทันตสาธารณสุข

ปริทันตวิทยา

1

1

สามโก้

ทันตสาธารณสุข

1

                                                                                    

 

 หน่วยงานทันตกรรมทุกโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการรวมพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเทิดไท้องค์ราชันตั้งแต่ เดือนมีนาคมเป็นต้นไป