สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 21 พ.ย. 2566
ผู้ประกาศ:

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จำนวน 16 ตำแหน่ง 655 อัตรา (ภาค ก.พิเศษ)

เปิดรับสมัครสอบในวันที่ 23 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2566

ทางเว็บไซต์ https://moph.jobthaigov.com

สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 21 พ.ย. 2566
ผู้ประกาศ:

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก kick off งานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ตามนโยบายเร่งด่วน HPV 100 วัน 1000000 โดส

หน้า

วัน เดือน ปี หัวข้อ ไฟล์
26 พ.ย. 2562 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 PDF icon แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
26 พ.ย. 2562 คำสั่งปิด ปลดประกาศ PDF icon คำสั่งปิด ปลดประกาศ.pdf
26 พ.ย. 2562 ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 PDF icon ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
31 ต.ค. 2562 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเวียน PDF icon แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลขออนุญาตเผยแพร่หนังสือแจ้งเวียน.pdf
31 ต.ค. 2562 ขอเผยแพร่หนังสือเวียน PDF icon ขออนุญาตเผยแพร่หนังสือเวียน.pdf
29 ต.ค. 2562 แจ้งเวียนประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก PDF icon แจ้งเวียนประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก.pdf
29 ต.ค. 2562 แบบฟอร์มการเผยแพร๋ข้อมูลแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 PDF icon แบบฟอร์มการเผยแพร๋ข้อมูลแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2563.pdf
29 ต.ค. 2562 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 PDF icon แนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2563.pdf
29 ต.ค. 2562 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 PDF icon รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
29 ต.ค. 2562 ขอแจ้งหนังสือเวียน PDF icon ขอแจ้งหนังสือแจ้งเวียน.pdf

หน้า