สสจ.อ่างทอง

นายชัชชัย นาคยศ

นิติกรชำนาญการ

ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

วันที่ลงประกาศ: 18 Jun 2567

กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการเรียกแพทย์ ทันตแพทย์ เข้ามาทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม 4 อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

เอกสารประกอบ
วันที่ลงประกาศ: 13 May 2567

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายชัชชัย นาคยศ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ใน เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัยของข้าราชการ ในโครงการปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ ที่ได้รับการบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

เอกสารประกอบ
วันที่ลงประกาศ: 09 May 2567

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายชัชชัย นาคยศ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย และเจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมาย ร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณรอบอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

เอกสารประกอบ

Pages

ประมวลกฏหมาย

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม โหลด
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จุลสารเผยแพร่ตัวอย่างการกระทำผิดทางเพศ
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (Update ถึงฉบับที่ 22 พ.ศ.2558)