จ่าเอกประเวช สังข์วงษ์

สาธารณสุขอำเภอไชโย

สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 24 เม.ย. 2567
ผู้ประกาศ:

“ชลน่าน ศรีแก้ว” เปิดผลสำเร็จนโยบายกระทรวงสาธารณสุขรอบครึ่งปี เผย ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ทะลุเป้า ยอดพุ่งสู่ 1.6 ล้านโดสแล้ว เตรียมชง วาระแห่งชาติส่งเสริมการมีบุตร เข้า ครม. เมษายนนี้

เอกสาร:
สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 24 เม.ย. 2567
ผู้ประกาศ:

ชลน่าน” กำชับ สธ. เฝ้าระวังชาวบ้านรอบโรงงานกากแคดเมียม หากใครรู้ว่าเสี่ยง ติดต่อแพทย์ได้ทันที เผย มีกลุ่มเสี่ยงรับสารก่อมะเร็ง 11 คน ตรวจร่างกายเบื้องต้น ยังไม่พบสารเคมี แต่ต้องเฝ้าดูอาการอีก 1 สัปดาห์

เอกสาร:
สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 24 เม.ย. 2567
ผู้ประกาศ:

"หมอชลน่าน" รมว.สธ. ห่วงประชาชน อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เตือน ระวังไอระเหยสารเคมีฟุ้งกระจายจากโกดัง หวั่นกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ สั่งเจ้าหน้าที่ สธ.ร่วมมือกับอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด

เอกสาร:

ประกาศ

วันที่ประกาศ เรื่อง เอกสารประกาศ
23 ม.ค. 2024 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
15 ม.ค. 2024 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
24 ต.ค. 2023 ประกาศผลสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
16 ต.ค. 2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
06 ต.ค. 2023 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชโย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
17 ก.พ. 2023 ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 2 ปีงบประมาณ 2565
30 พ.ย. 2022 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566
วัน เดือน ปี หัวข้อ ไฟล์
24 ต.ค. 2566 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 PDF icon เกณฑ์ราคากลางอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566.pdf
22 ธ.ค. 2563 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชโย PDF icon 2.3แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 สสอ.ไชโย.pdf
22 ธ.ค. 2563 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ PDF icon 2.8รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf
22 ธ.ค. 2563 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ PDF icon 2.7รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน.pdf
22 ธ.ค. 2563 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 12564) PDF icon หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ 2564.pdf
22 ธ.ค. 2563 หลักเกณฑ์/ขั้นตอน การแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ PDF icon 2.6 คู่มือร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ.pdf
22 ธ.ค. 2563 หลักเกณฑ์/ขั้นตอน การแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ PDF icon 2.5 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป.pdf
14 ก.พ. 2563 คู่มือแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ไฟล์ ฉบับปรับปรุงคู่มือแบบฟอร์ม-การจัดซื้อจ้าง-ตามพรบ.60.docx
14 ก.พ. 2563 ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ไฟล์ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน.xlsx
14 ก.พ. 2563 ผังงานพัสดุ PDF icon ผังงานพัสดุ.pdf

หน้า

จ่าเอกประเวช สังข์วงษ์

สาธารณสุขอำเภอไชโย

มือถือ:

แบบสำรวจ

ท่านพึงพอใจ เนื้อหาส่วนใดของเว็บไซต์ ?