นางสาวศริญญา แก้วประสิทธิ์

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
วันที่ลงประกาศ: 01 ก.ค. 2567

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
รับสมัครอบรมหลักสูตร "นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง" ฟรี! รับจำนวน 30 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 10 ก.ค. 2567
ระยะเวลาการอบรม 16 ก.ค. - 7 ส.ค. 2567* เวลา 8.30 - 16.30 น. *ฝึกภาคปฏิบัติที่หน่วยบริการในวันที่ 8 - 30 ส.ค. 2567 สถานที่อบรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

รายละเอียด>>
วันที่ลงประกาศ: 22 เม.ย. 2567

คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
วันเวลาที่เปิดให้บริการ: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ยกเว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียด>>
วันที่ลงประกาศ: 21 ก.พ. 2567

วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนรสิงห์ และคปสอ.ป่าโมก ร่วมจัดกิจกรรม สืบสานเมนูภูมิปัญญาท้องถิ่น แกงขี้เหล็กปลานิลและ กล้วยนาบกระทะ ตามนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพ โดยจัดแสดงสาธิตการทำกล้วยนาบกระทะ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน "สดุดีคนดีศรีแผ่นดิน ถิ่นนรสิงห์ ประจำปี 2567" เป็นจำนวนมาก

รายละเอียด>>
วันที่ลงประกาศ: 30 ม.ค. 2567

วันที่ 23 มกราคม 2567 นางวิไลลักษณ์ โกมลจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์เวลเนส (Wellness Center) จังหวัดอ่างทอง เพื่อรับรองสถานประกอบการทั้ง 5 ประเภท เป็นศูนย์เวลเนสจังหวัดอ่างทอง ได้แก่
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว (Wellness Accommodation)
ประเภทภัตตาคาร (Wellness Restaurant)

รายละเอียด>>
วันที่ลงประกาศ: 12 ม.ค. 2567

วันที่ 9 มกราคม 2567 นางวิไลลักษณ์ โกมลจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมนำเสนอ การนวดกดจุดสะท้อนเท้า (Foot Reflexology) สำหรับฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต)

รายละเอียด>>

หน้า