สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 09 Feb 2567
ผู้ประกาศ:

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567   เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำอุปโภค บริโภค ณ จุดระบบผลิตน้ำประปา อบต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก  เทศบาลตำบลท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ และเทศบาลตำบลห้วยคันแหลน อ.วิเศษชัยชาญ  ตามโครงการยกระดับการจัดการสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี

เอกสารประกอบ
สถานที่:
วันที่ลงประกาศ: 09 Feb 2567
ผู้ประกาศ:

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567   เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำอุปโภค บริโภค ณ จุดระบบผลิตน้ำประปา อบต.องครักษ์  อ.โพธิ์ทอง และอบต.จำลอง  อ.แสวงหา ตามโครงการยกระดับการจัดการสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงสุขภาพ และคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายด้านสุขภาพแ

เอกสารประกอบ

Pages