วัน เดือน ปี หัวข้อ ไฟล์
30 มี.ค. 2566 MOIT 14.2 แนวปฏิบัติการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป สิ้นเปลือง ฯ PDF icon MOIT 14.2 แนวปฏิบัติการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป สิ้นเปลือง ฯ.pdf
30 มี.ค. 2566 MOIT 14.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ PDF icon MOIT 14.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ.docx.pdf
30 มี.ค. 2566 MOIT 12.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค PDF icon MOIT 12.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค.pdf
30 มี.ค. 2566 MOIT 12.3 หนังสือแจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.doc PDF icon MOIT 12.3 หนังสือแจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.doc.pdf
30 มี.ค. 2566 MOIT 12.2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน พศ 2564 กรอบแนวทางการปฏิบัติ+กลไกการติดตาม PDF icon MOIT 12.2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน พศ 2564 กรอบแนวทางการปฏิบัติ+กลไกการติดตาม.pdf
30 มี.ค. 2566 MOIT 12.1 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 PDF icon MOIT 12.1 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.doc.pdf
30 มี.ค. 2566 MOIT 10.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค PDF icon MOIT 10.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค.pdf
30 มี.ค. 2566 MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน PDF icon MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน.docx.pdf
30 มี.ค. 2566 MOIT 9.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค PDF icon MOIT 9.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค.pdf
30 มี.ค. 2566 MOIT 9.3 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน PDF icon MOIT 9.3 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน.pdf

หน้า

แบบสำรวจ

ท่านพึงพอใจ เนื้อหาส่วนใดของเว็บไซต์ ?