สสอ.โพธิ์ทอง ประกาศเจตจำนงสุจริต

พ, 2024-03-27 16:35 -- admin
วันที่: 
อังคาร, กุมภาพันธ์ 27, 2024 - 09:30

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง ประกาศเจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน

แบบสำรวจ

ท่านพึงพอใจ เนื้อหาส่วนใดของเว็บไซต์ ?