สสอ.โพธิ์ทอง ประกาศนโยบาย No Gift Policy

ศ, 2023-12-08 15:10 -- admin
วันที่: 
ศุกร์, ธันวาคม 8, 2023 - 15:15

นายสิทธิศักดิ์  สาธุเสน  สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง ประกาศนโยบาย (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งดการให้และการรับของขวัญทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่
 

แบบสำรวจ

ท่านพึงพอใจ เนื้อหาส่วนใดของเว็บไซต์ ?