ตลาดรอบรู้สุขภาพ “ตลาดยุทธนา”

ศ, 2023-09-22 16:02 -- admin
วันที่: 
ศุกร์, กันยายน 22, 2023 - 14:00

วันที่ 22 กันยายน 2566  เวลา 14.00 น.  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลับ ร่วมลงทำแบบสำรวจลักษณะชุมชนรอบรู้สุขภาพ ตลาดรอบรู้สุขภาพ “ตลาดยุทธนา” ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง และเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตราจหาสารปนเปื้อนในอาหาร

แบบสำรวจ

ท่านพึงพอใจ เนื้อหาส่วนใดของเว็บไซต์ ?